دزدان در خانه ی والدز!

نویسنده:
دزدان در خانه ی والدز!

چند سارق حدود ساعت 5 صبح روز شنبه به خانه ی هائدو نلسون والدز مهاجم پاراگوئه ای والنسیا رفتند.والدز متوجه حضور چند نفر در منزلش می شود و دنبال آن ها می گردد.دزد ها هم با تعقیب والدز در صدد خروج از خانه می شوند.

نلسون چند سنگ به سمت آن ها پرتاب می کند!دزدان از روی فنس های خانه ی هائدو می پرند و سوار ماشینی می شوند که بیرون پارکینگ پارک شده بود و با چند وسیله از خانه ی والدز فرار می کنند...!

 

بازگشت

تاکنون دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده.
شما اولین دیدگاه را بنویسید.

ارسال دیدگاه