فوری؛ نویل سرانجام اخراج شد

نویسنده:
فوری؛ نویل سرانجام اخراج شد

سرمربی انگلیسی والنسیا از نیمکت خفاش ها اخراج شد.

گری نویل سرمربی انگلیسی والنسیای اسپانیا پس از 4 ماه هدایت این تیم سرانجام از سمت خود کنار گذاشته شد. والنسیا تحت هدایت او ضعیف ترین نتایج 30 سال گذشته را به دست آورد! هر چند نمی توان تمام مشکلات خفاش ها را به او مربوط دانست، اما از نقش کلیدی او در شکست های متوالی هم نمی توان گذشت.

طبق اعلام رسمی باشگاه والنسیا، جانشین او، پاکو آیستران یکی از مربیان والنسیا خواهد بود. پاکو تا پایان فصل هدایت خفاش ها را به عهده خواهد داشت.

بازگشت
سبحان

بره دیگه برنگرده

ارسال دیدگاه