نمایش 1-5 از 19 نتیجه


روبرت ایبانیز والنسیا را ترک کرد.

خروج قدیمی ترین بازیکن والنسیا از مستایا

والنسیا به دنبال جذب آلوارو گارسیا است.

یک هافبک چپ در زمستان به والنسیا می آید؟

سالوا روئیز مدافع والنسیا در مورد بازگشت به این تیم می گوید.

صحبت های مدافع چپ خفاش ها در مورد بازگشت به مستایا

سالوادور گونزالز ملقب به وورو در مورد آینده اش در والنسیا می گوید.

وورو: دوست دارم در سمتی در باشگاه بمانم که مفید هستم

روبرت ایبانیز هافبک والنسیا این فصل را هم به دور از والنسیا سپری خواهد کرد.

رسمی: ایبانیز یک بار دیگر قرض داده شد؛ این بار لگانس

نمایش 1-5 از 19 نتیجه
بازگشت