نمایش 1-3 از 3 نتیجه


وضعیت آینده سانتی مینا در والنسیا روشن نیست.

آینده سانتی مینا در هاله ای از ابهام

خفاش های اسپانیا علاقه خود را برای جذب هافبک جوان مونشن گلادباخ آلمان اعلام دادند.

والنسیا به دنبال یک فرانسوی دیگر

والنسیا روز گذشته با هدایت سرمربی موقت خود، پاکو آیستاران، سویا را 2-1 شکست داد تا وضعیت خود را در جدول بهبود بخشد.

والنسیا 2-1 سویا؛ امریِ همیشه بازنده در مستایا

نمایش 1-3 از 3 نتیجه
بازگشت