نمایش 1-2 از 2 نتیجه


صحبت هایی مبنی بر تغییر سرمربی از تابستان پیش رو در والنسیا می شود.

سرمربی احتمالی تنها به مستایا نمی آید

جانشین فغولی از ایتالیا می آید؟
به گزارش برخی خبرگزاری ها در صورتی که سفیان فغولی قراردادش را با والنسیا تمدید، نکند خفاش ها به سراغ کوین پرینس بوآتنگ خواهند رفت.

جانشین فغولی از ایتالیا می آید؟

نمایش 1-2 از 2 نتیجه
بازگشت