نمایش 1-2 از 2 نتیجه


چزاره پراندلی سرمربی ایتالیایی از ماه گذشته سرمربی والنسیا شده است. در این یادداشت نگاهی به این رخداد داریم.

پراندلی، سوپرمنی از نوع زمینی!

مهاجم سابق والنسیا از پراندلی پشتیبانی کرد.

لوکارلی: پراندلی بهترین گزینه برای والنسیا بود

نمایش 1-2 از 2 نتیجه
بازگشت