نمایش 1-1 از 1 نتیجه


آرسنال خواهان جذب شکودران مصطفی
پس از مصدومیت پرمرتکه ساکر، ارسن ونگر قصد استخدام مدافعی جدید دارد و شکودران مصطفی گزینه ای ایده ال برای اوست.

آرسنال خواهان جذب شکودران مصطفی

نمایش 1-1 از 1 نتیجه
بازگشت