نمایش 1-5 از 8 نتیجه


گجس فروشی نیست!
والنسیا برای فروش گجس 70 میلیون یورو می خواهد!

گجس فروشی نیست!

مارسلینو گارسیا تورال در مورد آمدن یا نیامدن گونسالو گجس پرتغالی می گوید.

مارسلینو: لیم همه کار می کند تا گجس را به والنسیا بیاورد

توماس مونیه و تورگان هازارد از بازیکنان مورد نظر والنسیا در تعطیلات تابستانی به شمار می روند.

دو بازیکن بلژیکی در برنامه های والنسیا

در صورت دائمی شدن قراردادن برخی بازیکنان، والنسیا باید بیش از 90 میلیون یورو به طرف های دیگر قرارداد بپردازد.

خریدهای والنسیا به بیش از 90 میلیون یورو خواهد رسید!

پاریسن ژرمن خواهان جذب خوزه لوئیز گایا است.

سرمربی اسبق والنسیا به دنبال گایا

نمایش 1-5 از 8 نتیجه
بازگشت