نمایش 1-4 از 4 نتیجه


پابلو سزار آیمار با مستطیل سبز خداحافظی کرد.

آخرین دیدار مرد بزرگ در مستطیل سبز

والنسیا دیشب با 5 گل مالاگا را در هم کوبید.

به مناسبت هتریک زاتزا در برابر مالاگا؛ گذری بر هتریک های گذشته

پشتیبانی آیمار از آیستاران
پابلو سزار آیمار ستاره سابق والنسیا از پاکو آیستاران سرمربی موقت والنسیا پشتیبانی کرد.

پشتیبانی آیمار از آیستاران

نظرسنجی هافبک تهاجمی/مهاجم دوم نیز به پایان رسید.

پایان نظرسنجی هافبک هجومی/مهاجم دوم؛ آیمار بهترین هافبک تهاجمی

نمایش 1-4 از 4 نتیجه
بازگشت