نمایش 1-5 از 12 نتیجه


والنسیا خریدی بی سر و صدا را انجام داد.

رسمی؛ جیسون به والنسیا پیوست

رافائل بنیتز سرمربی سابق خفاش ها به پرسش های رسانه plazadeportiva پاسخ داد که به بعضی از این پرسش ها اشاره می کنیم.

بنیتز: شرایطی برای بازگشت به والنسیا وجود ندارد؛ با مارسلینو در ارتباط هستم

به نظر می رسد والنسیا در آستانه جذب ایوان مارکانو است.

 یک مدافع میانی، نخستین خرید تابستانی؟

لوسیانو ویتو به والنسیا پیوست.

مهاجم ریزنقش و همکاری دوباره با مارسلینو

پاکو مورد توجه زرد پوشان
پاکو آلکاسر مهاجم اول والنسیا مورد توجه باشگاه ویارئال قرار گرفته است.

پاکو مورد توجه زرد پوشان

نمایش 1-5 از 12 نتیجه
بازگشت