نمایش 1-5 از 5 نتیجه


پس از سقوط هامبورگ به بوندسلیگا2 ، فیلیپ کوستیچ پیشنهادهای خود را به گونه ی دیگری بررسی می کند.

داستان تکراری علاقه والنسیا به جذب کوستیچ!

داستان تکراری والنسیا و کوستیچ
والنسیا برای دومین تابستان پیاپی به دنبال فیلیپ کوستیچ، ملی پوش تیم ملی صربستان است.

داستان تکراری والنسیا و کوستیچ

رسمی: مصطفی به آرسنال پیوست
پس از کش و قوس های فراوان شکودران مصطفی به آرسنال پیوست.

رسمی: مصطفی به آرسنال پیوست

پاکو آیستاران سرمربی والنسیا قصد نگه داشتن مدافع آلمانی خود را در والنسیا دارد.

آیستاران خواهان ماندن مصطفی و پاکو

باشگاه والنسیا علاقه خود را برای جذب پیر میشل لاسوگا مهاجم هامبورگ نشان داد.

والنسیا به دنبال مهاجم هامبورگ

نمایش 1-5 از 5 نتیجه
بازگشت