نمایش 1-5 از 11 نتیجه


پس از پایان نظرسنجی سرمربی های والنسیا از سال 2000 تا کنون، رافائل بنیتز به عنوان بهترین سرمربی والنسیا از سال 2000 تا کنون انتخاب شد.

پایان نظرسنجی سرمربی ها؛ رافائل بنتیز بهترین سرمربی والنسیا انتخاب شد

روبن باراخا کاپیتان سابق والنسیا در نظرسنجی جدید سایت از دیوید سیلوا پیشی گرفت و به عنوان یازدهمین بازیکن راه تیم منتخب والنسیا شد.

راهیابی روبن باراخا به تیم منتخب قرن جدید والنسیا

نظرسنجی مهاجم نوک هم به پایان رسید. پیش از شرکت در نظرسنجی جدید، این پست را حتما بخوانید.

پایان نظرسنجی مهاجم نوک؛ ویا مهاجم برتر والنسیا از سال 2000 تا کنون - توضیح در مورد نظرسنجی جدید

نظرسنجی هافبک تهاجمی/مهاجم دوم نیز به پایان رسید.

پایان نظرسنجی هافبک هجومی/مهاجم دوم؛ آیمار بهترین هافبک تهاجمی

نظرسنجی هافبک چپ کانون هواداران والنسیا در ایران نیز به پایان رسید.

پایان نظرسنجی هافبک چپ؛ ویسنته رودریگز بهترین هافبک چپ قرن 21 والنسیا

نمایش 1-5 از 11 نتیجه
بازگشت