نمایش 1-3 از 3 نتیجه


ویسنته رودریگز استعداد یاب والنسیا برای تماشای بازی خاویر هرناندز به لورکوزن آمده بود.

ویسنته از نزدیک بازی چیچاریتو را تماشا کرد

پس از مطرح شدن خاویر هرناندز به عنوان یکی از گزینه های والنسیا برای تقویت خط حمله، اکنون نام هموطن خاویر هرناندز هم به گوش می رسد.

یک مکزیکی دیگر در لیست خرید والنسیا

صحبت هایی مبنی بر تیم های خواهان خاویر هرناندز همچنان به گوش می رسد.

والنسیا به دنبال مهاجم نوک، گزینه ای قدیمی دوباره به میان آمد

نمایش 1-3 از 3 نتیجه
بازگشت