نمایش 16-20 از 25 نتیجه


والنسیا به دنبال جذب آلوارو گارسیا است.

یک هافبک چپ در زمستان به والنسیا می آید؟

میگل بریتو مدافع سابق والنسیا در مورد وضعیت مطلوب این روز های والنسیا اظهار نظر کرد.

میگل: پس از دو فصل غیر معمولی، هواداران شایسته این نتایج هستند؛ گجس به شدت فروتن است!

مارسلینو گارسیا تورال در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کرد.

مارسلینو: قرار نیست من بازیکن بخرم، این بیلبائو از بیلبائوِ والورده دفاعی تر است

مارسلینو برنامه تداوم سیستم چرخشی برای قلب خط دفاع را در نظر دارد.

سیستم چرخشی در قلب خط دفاع

کارلوس سولر در مورد وضعیتش در فصل جدید می گوید.

سولر: بحثی نیست، من در پست هافبک کناری راحت هستم

نمایش 16-20 از 25 نتیجه
بازگشت