نمایش 1-2 از 2 نتیجه


کانجین لی قرارداد خود را با والنسیا تمدید کرد.

نوجوان آسیایی در والنسیا ماندگار شد

والنسیا با نتیجه 3-2 مغلوب بارسلونا شد

والنسیا 2-3 بارسلونا؛ پرحاشیه و غیر منصفانه

نمایش 1-2 از 2 نتیجه
بازگشت