نمایش 1-4 از 4 نتیجه


آلاسان پلیا مورد توجه باشگاه والنسیا قرار دارد.

تقویت ابزار هجومی با مهاجم نیس فرانسه؟

لوسیانو ویتو
مشخصات لوسیانو ویتو


در صورت دائمی شدن قراردادن برخی بازیکنان، والنسیا باید بیش از 90 میلیون یورو به طرف های دیگر قرارداد بپردازد.

خریدهای والنسیا به بیش از 90 میلیون یورو خواهد رسید!

لوسیانو ویتو به والنسیا پیوست.

مهاجم ریزنقش و همکاری دوباره با مارسلینو

نمایش 1-4 از 4 نتیجه
بازگشت