نمایش 6-10 از 21 نتیجه


رسمی: اوربان به جنوا پیوست
لوکاس اوربان مدافع آرژانتینی والنسیا سرانجام از والنسیا جدا شد.

رسمی: اوربان به جنوا پیوست

خاوی فوئگو هافبک دفاعی والنسیا به اسپانیول پیوست.

رسمی: خاوی فوئگو به اسپانیول پیوست

در این یادداشت به اتفاقات بازی دربی از نگاه دیگری می پردازیم؛ دیداری که با تک گل ژوسپه روسی روی پاس خوانفران گارسیا به سود لوانته به پایان رسید.

یادداشت اختصاصی؛ والنسیا مغلوب دربی دلا کامنوتیتات

لوکاس اوربان مدافع آرژانتینی والنسیا به صورت قرضی تا پایان فصل به لوانته پیوست.

رسمی: اوربان به صورت قرضی به لوانته ملحق شد

لوانته خواهان نگردو
لوانته علاقه خود را برای جذب قرضی آلوارو نگردو نشان داد.

لوانته خواهان نگردو

نمایش 6-10 از 21 نتیجه
بازگشت