نمایش 1-5 از 6 نتیجه


چزاره پراندلی پس از استعفا از سرمربی گری والنسیا در مورد این تصمیمش سخن گفت.

صحبت های پراندلی پس از استعفا

خسوس گارسیا پیتارچ مدیر ورزشی والنسیا در مورد استعفای چزاره پراندلی در نشست خبری حاضر شد.

صحبت های پیتارچ در مورد خروج پراندلی

خسوس گارسیا پیتارچ مدیر ورزشی والنسیا هم از سمت خود کناره گیری کرد ولی این اقدام با مخالف رئیس باشگاه مواجه شد.

پیتارچ استعفا داد ولی پذیرفته نشد!

پاکو آلکاسر مهاجم والنسیا در آستانه خروج از این باشگاه است.

آلکاسر از هواداران فاصله گرفت؛ پاکو در یک قدمی پیوستن به بارسلونا

خسوس گارسیا پیتارچ مدیر ورزشی والنسیا در مورد فروش دیگو آلوز و پاکو آلکاسر به بارسلونا سخن گفت.

صحبت های پیتارچ درباره فروش های والنسیا

نمایش 1-5 از 6 نتیجه
بازگشت