نمایش 1-5 از 20 نتیجه


وضعیت آینده سانتی مینا در والنسیا روشن نیست.

آینده سانتی مینا در هاله ای از ابهام

آلاسان پلیا مورد توجه باشگاه والنسیا قرار دارد.

تقویت ابزار هجومی با مهاجم نیس فرانسه؟

لوان ویرا همچنان در رادار والنسیا قرار دارد.

مهاجم برزیلی جانشین کدام بازیکن می شود؟

والنسیا دیشب با 5 گل مالاگا را در هم کوبید.

به مناسبت هتریک زاتزا در برابر مالاگا؛ گذری بر هتریک های گذشته

نام چند بازیکن به عنوان کاندیداهای خروج از مستایا در نقل و انتقالات زمستانی مطرح شده است.

گزینه های احتمالی خروج از مستایا

نمایش 1-5 از 20 نتیجه
بازگشت