نمایش 1-2 از 2 نتیجه


وورو سرمربی فصل گذشته والنسیا در مورد وضعیت جدید والنسیا می گوید.

وورو: باشگاه خریدهایی خواهد داشت

سالوادور گونزالز ملقب به وورو در مورد آینده اش در والنسیا می گوید.

وورو: دوست دارم در سمتی در باشگاه بمانم که مفید هستم

نمایش 1-2 از 2 نتیجه
بازگشت