نمایش 1-3 از 3 نتیجه


به نظر می رسد والنسیا در آستانه جذب ایوان مارکانو است.

 یک مدافع میانی، نخستین خرید تابستانی؟

والنسیا به دنبال جذب آلوارو گارسیا است.

یک هافبک چپ در زمستان به والنسیا می آید؟

صحبت هایی مبنی بر تغییر سرمربی از تابستان پیش رو در والنسیا می شود.

سرمربی احتمالی تنها به مستایا نمی آید

نمایش 1-3 از 3 نتیجه
بازگشت