نمایش 1-5 از 14 نتیجه


کواتس در رادار والنسیا
سباستین کواتس مدافع اسپورتینگ لیسبون پرتغال مورد توجه مسئولان والنسیا قرار دارد.

کواتس در رادار والنسیا

به نظر می رسد والنسیا در آستانه جذب ایوان مارکانو است.

 یک مدافع میانی، نخستین خرید تابستانی؟

مارسلینو برنامه تداوم سیستم چرخشی برای قلب خط دفاع را در نظر دارد.

سیستم چرخشی در قلب خط دفاع

روبن وزو مدافع میانی والنسیا تا پایان فصل در گرانادا خواهد بود.

رسمی: وزو تا پایان فصل در گرانادا خواهد بود

پاکو آیستاران پس از شکست خانگی برابر لاس پالماس در نشست خبری حاضر شد.

پس از شروع فصل جدید با شکست؛ آیستاران: 4 شوت به سمت دروازه ما آمد و هر 4 تا وارد دروازه شد

نمایش 1-5 از 14 نتیجه
بازگشت