نمایش 1-5 از 6 نتیجه


روبرت ایبانیز والنسیا را ترک کرد.

خروج قدیمی ترین بازیکن والنسیا از مستایا

والنسیا به دنبال جذب آلوارو گارسیا است.

یک هافبک چپ در زمستان به والنسیا می آید؟

روبرت ایبانیز هافبک والنسیا این فصل را هم به دور از والنسیا سپری خواهد کرد.

رسمی: ایبانیز یک بار دیگر قرض داده شد؛ این بار لگانس

روبرت ایبانیز
مشخصات روبرت ایبانیز


خوان برنات بازیکن اسپانیایی بایرن مونیخ در مورد وضعیت خود در بایرن مونیخ سخن می گوید.

برنات: بیست سال دیگر، خودم و بچه هایم را در مستایا می بینم

نمایش 1-5 از 6 نتیجه
بازگشت