نمایش 1-5 از 6 نتیجه


خبرگزاری lasprovincias مصاحبه­ ای با ویسنته رودریگز بازیکن سابق و استعدادیاب اصلی والنسیا انجام داده که به آن اشاره می کنیم.

ویسنته: در بدترین لحظات تیم در این فصل، هواداران پشتیبان تیم بودند، جام لیگ قهرمانان را با نوک انگشتانمان لمس کرده بودیم، جام از ما فرار کرد

والنسیا دیشب با 5 گل مالاگا را در هم کوبید.

به مناسبت هتریک زاتزا در برابر مالاگا؛ گذری بر هتریک های گذشته

دیوید ویا مهاجم سابق والنسیا در بازدید از مدرسه فوتبالش در شهر والنسیا صحبت هایی در مورد والنسیا و خودش داشت.

ویا: همه می دانند که من یک والنسیانیستا هستم؛ والنسیا را ترک کردم چون باشگاه نیازمند پول بود

دیوید ویا ستاره سابق والنسیا در بازگشت به والنسیا، نخستین مدرسه فوتبال خود را در اسپانیا تشکیل داد.

آکادمی ویا در والنسیا؛ ویا: حس میکنم والنسیا شهر من است؛ حضور هواداران هیجان زده ام کرد

نظرسنجی مهاجم نوک هم به پایان رسید. پیش از شرکت در نظرسنجی جدید، این پست را حتما بخوانید.

پایان نظرسنجی مهاجم نوک؛ ویا مهاجم برتر والنسیا از سال 2000 تا کنون - توضیح در مورد نظرسنجی جدید

نمایش 1-5 از 6 نتیجه
بازگشت