نمایش 1-2 از 2 نتیجه


خبرگزاری lasprovincias مصاحبه­ ای با ویسنته رودریگز بازیکن سابق و استعدادیاب اصلی والنسیا انجام داده که به آن اشاره می کنیم.

ویسنته: در بدترین لحظات تیم در این فصل، هواداران پشتیبان تیم بودند، جام لیگ قهرمانان را با نوک انگشتانمان لمس کرده بودیم، جام از ما فرار کرد

نظرسنجی هافبک تهاجمی/مهاجم دوم نیز به پایان رسید.

پایان نظرسنجی هافبک هجومی/مهاجم دوم؛ آیمار بهترین هافبک تهاجمی

نمایش 1-2 از 2 نتیجه
بازگشت