نمایش 1-2 از 2 نتیجه


خبرگزاری lasprovincias مصاحبه­ ای با ویسنته رودریگز بازیکن سابق و استعدادیاب اصلی والنسیا انجام داده که به آن اشاره می کنیم.

ویسنته: در بدترین لحظات تیم در این فصل، هواداران پشتیبان تیم بودند، جام لیگ قهرمانان را با نوک انگشتانمان لمس کرده بودیم، جام از ما فرار کرد

نظرسنجی هافبک چپ کانون هواداران والنسیا در ایران نیز به پایان رسید.

پایان نظرسنجی هافبک چپ؛ ویسنته رودریگز بهترین هافبک چپ قرن 21 والنسیا

نمایش 1-2 از 2 نتیجه
بازگشت