نمایش 1-2 از 2 نتیجه


خوان سانچز مهاجم قدیمی باشگاه والنسیا در مورد وضعیت فعلی والنسیا صحبت کرد.

خوان سانچز: باید به آیستاران اعتماد کرد تا کارش را انجام دهد

نظرسنجی مهاجم نوک هم به پایان رسید. پیش از شرکت در نظرسنجی جدید، این پست را حتما بخوانید.

پایان نظرسنجی مهاجم نوک؛ ویا مهاجم برتر والنسیا از سال 2000 تا کنون - توضیح در مورد نظرسنجی جدید

نمایش 1-2 از 2 نتیجه
بازگشت