نمایش 1-3 از 3 نتیجه


متیو رایان دروازه بان بلژیکی والنسیا در خصوص بازگشت به والنسیا می گوید.

رایان: با شرایط پیش آمده، من پشتوانه ای می خواهم که حتما بازی می کنم

متیو رایان دروازه بان بلژیکی والنسیا در مورد انتقالش به خنک بلژیک می گوید.

رایان: والنسیا نمی خواست من در اسپانیا بمانم

متیو رایان دروازه بان بلژیکی والنسیا به صورت قرضی تا پایان فصل در خنک بلژیک خواهد بود.

رسمی: رایان به صورت قرضی به خنک بلژیک پیوست

نمایش 1-3 از 3 نتیجه
بازگشت