نمایش 1-5 از 12 نتیجه


از آغاز سال 2014 تا به امروز، 65 بازیکن در بازی های رسمی برای والنسیا به میدان رفته اند.

65 بازیکن در 3 سال گذشته برای والنسیا به میدان رفته اند

خاوی فوئگو هافبک دفاعی والنسیا به اسپانیول پیوست.

رسمی: خاوی فوئگو به اسپانیول پیوست

در حالی که پاکو آیستاران قصد تغییر کاپیتان را دارد و از انزو پرز و خاوی فوئگو بعنوان گزینه های اصلی او نام برده می شود روزنامه سوپردپورته در نظرسنجی از هواداران خواست به انتخاب گزینه های کاپیتانی بپردازند

 پاکو آلکاسر، کاپیتان محبوب هواداران

تغییر دوباره کاپیتان در والنسیا؟
پس از اینکه در میانه فصل گذشته دنی پارخو توسط گری نویل مربی وقت والنسیا از کاپیتانی خلع شده و پاکو آلکاسر بعنوان کاپیتان اول معرفی شد اکنون زمزمه هایی درمورد تغییر دوباره کاپیتان در مستایا شنیده می شود.

تغییر دوباره کاپیتان در والنسیا؟

وضعیت نامشخص دو هافبک خفاش ها
خبرگزاری رادیو کوپه از آخرین وضعیت دو هافبک والنسیا می گوید.

وضعیت نامشخص دو هافبک خفاش ها

نمایش 1-5 از 12 نتیجه
بازگشت