نمایش 1-4 از 4 نتیجه


آدرلان سانتوس مدافع میانی والنسیا مورد توجه سه باشگاه اروپایی قرار گرفته است.

 پیشنهادهای جدید برای آدرلان سانتوس

پس از پایان فصلی کابوس وار برای والنسیا صحبت های زیادی مبنی بر خروج بازیکنان از مستایا می شود.

علاقه سانتوس به تدوام همکاری با والنسیا؛ فیورنتینا به دنبال وزو

ناپولی خواهان به خدمت گرفتن دانیلو
دانیلو باربوسا هافبک جوان والنسیا مورد توجه باشگاه ناپولی ایتالیا قرار گرفته است.

ناپولی خواهان به خدمت گرفتن دانیلو

به نظر می رسد والنسیا در پایان فصل قرارداد دانیلو باربوسا را دائمی نمی کند.

عدم تمایل والنسیا برای دائمی کردن قرارداد دانیلو

نمایش 1-4 از 4 نتیجه
بازگشت