نمایش 1-5 از 17 نتیجه


مختار دیاکابی مدافع والنسیا با پیشنهادی از سوی ناپولی ایتالیا رو به رو شده است.

صحبت عجیب مدیر برنامه های دیاکابی در مورد آینده این بازیکن!

آلاسان پلیا مورد توجه باشگاه والنسیا قرار دارد.

تقویت ابزار هجومی با مهاجم نیس فرانسه؟

مکسول کورنه مورد توجه والنسیا قرار گرفته است.

والنسیا در پی بازیکن ساحل عاجی

ایمن عبدالنور مدافع تونسی والنسیا مورد توجه چند باشگاه قرار دارد.

عبدالنور همچنان مورد توجه چند باشگاه

در صورت خروج دنی پارخو از والنسیا، کلمنت گرنیه جانشین او می شود.

هافبک لیون، جانشین پارخو می شود

نمایش 1-5 از 17 نتیجه
بازگشت