نمایش 1-4 از 4 نتیجه


متیو رایان دروازه بان بلژیکی والنسیا در خصوص بازگشت به والنسیا می گوید.

رایان: با شرایط پیش آمده، من پشتوانه ای می خواهم که حتما بازی می کنم

متیو رایان ممکن است در تعطیلات بین دو نیم فصل از والنسیا جدا شود.

درهای خروج، دور از رایان نیست

رایان هم مصدوم شد
متیو رایان دروازه بان والنسیا هم مصدوم شد.

رایان هم مصدوم شد

متیو رایان گلر 25 ساله استرالیایی که در تابستان گذشته از کلوب بروخه بلژیک به والنسیا پیوست در گفتگو با سوپردپورته از شرایط این روزهای خود می گوید.

متیو رایان : باشگاه به من اعتماد دارد

نمایش 1-4 از 4 نتیجه
بازگشت