نمایش 1-4 از 4 نتیجه


توماس مونیه و تورگان هازارد از بازیکنان مورد نظر والنسیا در تعطیلات تابستانی به شمار می روند.

دو بازیکن بلژیکی در برنامه های والنسیا

سرانجام چزاره پراندلی سرمربی والنسیا شد.

رسمی: پراندلی به والنسیا پیوست

آمدن رودی گارسیا هم منتفی شد
رودی گارسیا مربی کهنه کار فرانسوی نیز به احتمال فراوان در تابستان سمت سرمربی گری والنسیا را به عهده نخواهد گرفت.

آمدن رودی گارسیا هم منتفی شد

گزینه های جانشینی نگردو
با توجه به وضعیت مبهم نگردو در مستایا، میکی باتشوایی، تونی سانابریا و بوریا گونزالز از گزینه های جانشینی وی در خط حمله ی خفاش ها هستند.

گزینه های جانشینی نگردو

نمایش 1-4 از 4 نتیجه
بازگشت